Raadgevend Ingenieursburo Dokkum Raadgevend Ingenieursburo Dokkum Raadgevend Ingenieursburo Dokkum Raadgevend Ingenieursburo Dokkum Raadgevend Ingenieursburo Dokkum Raadgevend Ingenieursburo Dokkum

Wie zijn wij?

Raadgevend Ingenieursburo “DOKKUM” is een klein maar ambitieus bouwkundig ingenieursbureau. Wij bedenken, berekenen en tekenen (hoofd-)draagconstructies voor de gebouwde omgeving. Onze opdrachten variëren enorm in omvang en complexiteit. Geen uitdaging is ons te groot (of te klein!)

De uitgangspunten voor onze constructies worden in nauwe samenwerking met de opdrachtgever bepaald en daarna uitgevoerd volgens de geldende regelgeving. Hierbij staan veiligheid, specifieke wensen van de opdrachtgever, materiaalgebruik, prijsbewustheid én praktische uitvoerbaarheid centraal.

De kleinschaligheid van het bureau is de sleutel tot zeer klantvriendelijk handelen: de interne lijnen zijn kort, zodat er snel goede afspraken gemaakt kunnen worden.


certificaat openen in nieuw venster ONRI
Gerealiseerd door Design for Life Design For Life staat voor grafisch en interactief vakwerk. Vormgeving met gedachtegang, ontwerp met visie en creativiteit met lef.